OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA
ZMIEŃMY JĄ RAZEM!

  1. Zbieranie podpisów przez internet
  2. Wprowadzenie zakazu odrzucenia inicjatywy w pierwszym czytaniu
  3. Określenie terminów procedowania przez polityków w Sejmie
Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Podpisz list poparcia dla zmian w ustawie
o Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej.

Jakim jesteś
Polakiem?

Jakim jesteś polakiem?

Quiz

Zobacz film

CO TO JEST OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA?

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU) to narzędzie, które pozwala obywatelom składać projekty ustaw do Sejmu. Podstawowym warunkiem jest zebranie 100 000 podpisów pod projektem.

Kto stoi za akcją?

Instytut Spraw Obywatelskich założony w 2004 r. jest organizacją społeczną niezależną od partii politycznych i korporacji. Instytut tworzą społecznicy z wieloletnim doświadczeniem w realizacji kampanii społecznych. Od 2012 r. prowadzi kampanię Obywatele Decydują, którą chce ułatwić Polkom i Polakom korzystanie z Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej - narzędzia umożliwiającego składanie projektów obywatelskich w Sejmie. To sposób na czynne uczestniczenie w tworzeniu prawa w Polsce.

Co udało się zrobić dzięki Obywatelskiej Inicjatywie Ustawodawczej?

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza daje głos obywatelom. Dzięki niej:
- zmieniono ustawę o funduszu alimentacyjnym,
- znowelizowano ustawę o ogródkach działkowych,
- zniesiono zakaz importu odzieży używanej,
- ochroniono lasy państwowe i wody podziemne przed prywatyzacją.

Jaki jest nasz cel?

To ważne narzędzie potrzebuje zmiany teraz, bo świat się zmienia. Zależy nam, by procedura była prostsza, bardziej dostępna i gwarantowała, że głos obywateli będzie naprawdę słyszalny.

Postulowane zmiany, to m.in.:
- zbieranie podpisów za pośrednictwem Internetu - dotychczas potrzebne były w formie papierowej. W czasie pandemii elektroniczne podpisywanie dokumentów sprawdziło się w wielu istotnych obszarach życia – nie ma więc przeszkód, by wykorzystać je również do wyrażenia poparcia dla projektów inicjatyw obywatelskich
- zakaz odrzucenia inicjatywy w pierwszym czytaniu - projekty obywatelskie zasługują na pogłębioną refleksję i dyskusję w parlamencie
- precyzyjne określenie terminów, w których politycy muszą zająć projektem, tak by ważne dla Polaków sprawy nie utknęły w sejmowych zamrażarkach.

Dlaczego potrzebujemy Twojego działania?

Prowadzimy obecnie rozmowy z różnymi stronami sceny politycznej, zarówno w Sejmie, Senacie, jak i Kancelarii Prezydenta. Twoje wsparcie pozwoli nam działać skuteczniej. Silne poparcie społeczne to najlepszy argument w takich rozmowach.

Pokażmy politykom, że chcemy poprawić to narzędzie. Podpisz list poparcia dla zmian w ustawie o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej.

Pamiętaj, to obywatele decydują.

Przeczytaj ustawę Przeczytaj uzasadnienie